42
Benjamín
KOLLÁR
obranca pozícia
5.8.2004 dátum narodenia