Jakub
ŠKUTA
hráč v poli pozícia
5.8.2010 dátum narodenia