INFO O HALE

Mestská športová hala ponúka priestory predovšetkým pre halové športy a futbal, hudobné koncerty, výstavy, kongresy, predajné a propagačné akcie, firemné a športové podujatia, plesy a prezentácie. Kapacita pre kultúrno-spoločenské akcie je 2700 osôb. Kapacita pre športové akcie je 2000 osôb, z toho 1 400 miest na sedenie. Športový komplex má jednu centrálnu halu s tribúnou. (40 x 20 m) a jednu tréningovú halu s tribúnou (35 x 17 m + hľadisko).