O nás

Ciele Športového klubu 1.FBC TRENČÍN

 • vytvoriť a dať klubový priestor mládeži so záujmom o florbal
 • úspešná reprezentácia klubu a mesta Trenčín
 • zvýšiť popularitu nového druhu športu u nás
 • vychovať úspešných florbalových reprezentantov Slovenska
 • zabezpečiť profesionálny tréningový proces pre hráčov a mládež
 • vytvoriť a riadiť florbalové mládežnícke kategórie
 • organizovanie podporných podujatí na propagáciu klubu a florbalu na Slovensku
 • zvýšiť povedomie mládeže a informovanosť o tomto športe
 • dať šancu mládeži z ekonomicky slabších rodín
 • boj proti drogám a kriminalite
 • výchova mládeže k hodnotám
 • zdravý životný štýl
 • pestré tréningové jednotky pre celkový športový rozvoj
 • odborná zdatnosť trénerov s medzinárodnými skúsenosťami
 • nadštandardná komunikácia s vami
 • prilákať širokú verejnosť pre podporu klubu a florbalu v Trenčíne
 • do súťaží zaradiť všetky vekové kategórie
 • zabezpečiť podmienky na tréningy v Mestskej športovej hale na Sihoti s parkovaním pred halou
 • pre každého nového hráča hokejka a oblečenie zdarma ( s platnosťou od 1.9.2021)
 • zabezpečiť profesionálne zázemie klubu
 • zabezpečiť materiálne zabezpečenie hráčov, brankárov, trénerov
 • pravidelná účasť od sezóny 2022/2023 na medzinárodných turnajoch
 • vytvárať priestor pre športový kolektív a zábavu
 • zabezpečiť tréningy a zápasy v mestskej športovej hale
 • skvelá kombinácia šport a škola
 • výchova reprezentantov
 • zmysluplne využitý voľný čas
 • zabezpečiť podporu klubu od nášho partnera Mesto Trenčín
 • zabezpečiť podporu klubu od nášho partnera Trenčiansky samosprávny kraj
 • poskytnúť priestor na podporu klubu reklamným a mediálnym partnerom
 • poskytnúť priestor na podporu Slovenskému zväzu florbalu
 • poskytnúť priestor na podporu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu na školách SR
 • poskytnúť priestor pre zamestnanie s podporou Úradu prace sociálnych veci a rodiny
 • poskytnúť priestor na podporu Úradu vlády Slovenskej Republiky
 • poskytnúť priestor na podporu štátnych inštitúcií a medzinárodných organizácií
 • vytvoriť tradičný klub otvorený pre všetkých
 • zabezpečiť stály nábor počas celej sezóny
 • zabezpečiť rovnosť a spoluprácu medzi všetkými hráčmi a trénermi
 • vplývať na všetkých hráčov klubu, aby si plnili svoje školské povinnosti
 • vychovať a pripraviť všetkých hráčov do života
 • budovať a rozvíjať u hráčov charakterové vlastnosti, úctu k spoluhráčovi, súperovi a trénerovi
 • budovať a rozvíjať u hráčov vzťah ku klubu, ku funkcionárom zabezpečujúcich chod klubu
 • vážiť si meno klubu a logo klubu

KLUBOVÉ ÚSPECHY

SEZÓNA 2023 / 2024

Extraliga muži - 5. miesto
Juniorská extraliga - 3. miesto
Dorast - 6. miesto - M-SR
Starší žiaci - 4. miesto / 1. Regionálna liga Západ
Mladší žiaci - 2. miesto / M-SR
Staršia prípravka - 4. miesto / TURNAJ MLÁDEŽE
Mladšia prípravka - 8. miesto / TURNAJ MLÁDEŽE


SEZÓNA 2022 / 2023

Extraliga muži - MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Juniorská extraliga - 3. miesto
Dorast - 8. miesto / M-SR
Starší žiaci - 10. miesto /M-SR
Mladší žiaci - 4. miesto / M-SR
Staršia prípravka - 10. miesto / TURNAJ MLÁDEŽE
Mladšia prípravka - 5. miesto / TURNAJ MLÁDEŽE


SEZÓNA 2021 / 2022

Extraliga muži - MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Juniorská extraliga – 4. miesto extraliga juniorov
Dorast - MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Starší žiaci – 8. miesto / M-SR
Mladší žiaci – 7. miesto / M-SR
Staršia prípravka – 5. miesto / TURNAJ MLÁDEŽE
Mladšia prípravka - 7. miesto / TURNAJ MLÁDEŽE


SEZÓNA 2020 / 2021

Extraliga muži - nedohraná pre Covid 19 / po 5. kole 1. miesto
Juniorská extraliga – nedohraná pre Covid 19
Dorast - nedohraná pre Covid 19
Starší žiaci – nedohraná pre Covid 19
Mladší žiaci – nedohraná pre Covid 19
Staršia prípravka– nedohraná pre Covid 19


SEZÓNA 2019 / 2020

Extraliga muži - MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Juniorská extraliga – MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dorast - VÍŤAZ REGIONÁLNEJ LIGY ZÁPAD
Starší žiaci – VÍŤAZ REGIONÁLNEJ LIGY ZÁPAD
Mladší žiaci – VÍŤAZ REGIONÁLNEJ LIGY ZÁPAD
Staršia prípravka– VÍŤAZ REGIONÁLNEJ LIGY ZÁPAD


SEZÓNA 2018 / 2019

Extraliga muži – 8. miesto
Prvá liga ženy – 4. miesto
Juniorská extraliga – 4. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória dorast - MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Majstrovstvá Slovenska - kategória starší žiaci –3. miesto
Turnaj o pohár prezidenta SZFB - kategória mladší žiaci – 12.miesto
Turnaj o pohár prezidenta SZFB - kategória staršia prípravka – 16. miesto


SEZÓNA 2017 / 2018

Extraliga muži – 6. miesto
Prvá liga ženy – 1. miesto
Juniorská extraliga – 3. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória dorast - 4.miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória starší žiaci –3. miesto
Turnaj o pohár prezidenta SZFB - kategória mladší žiaci – MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Turnaj o pohár prezidenta SZFB - kategória staršia prípravka – 8. miesto


SEZÓNA 2016 / 2017

Extraliga muži – 6. miesto
Prvá liga ženy – 5. miesto
Juniorská extraliga – 5. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória dorast - 5.miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória starší žiaci – 2. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória mladší žiaci - 5.miesto


SEZÓNA 2015 / 2016

Extraliga muži – 5. miesto
Prvá liga ženy – 1. miesto
Juniori regionálna liga Západ – 1. miesto / postup cez baráž do Slovenskej extraligy
Majstrovstvá Slovenska - kategória dorast - 2.miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória starší žiaci – 3. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória mladší žiaci - 6.miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória staršia prípravka – 3. miesto


SEZÓNA 2014 / 2015

Extraliga muži – 5. miesto
Prvá liga ženy – 1. miesto
Extraliga juniori – 3. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória dorast - 7. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória starší žiaci - 5. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória staršia prípravka - 6. miesto


SEZÓNA 2013 / 2014

Extraliga muži – 5. miesto
Prvá liga ženy – 2. miesto
Prvá liga muži – 5. miesto
Extraliga juniori – 4. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória dorast – 8. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória straší žiaci – 6. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória mladší žiaci – 7. miesto


SEZÓNA 2012 / 2013

Extraliga muži – MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prvá liga ženy – 6. miesto
Prvá liga muži – 1. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória mladší žiaci – 6. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória straší žiaci – 6. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória dorast – 4. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória juniori – MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY


SEZÓNA 2011 / 2012

Extraliga muži – MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Extraliga ženy – 10. miesto
Druhá liga muži – 1. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória strašia prípravka – 7. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória mladší žiaci – 8. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória straší žiaci – 7. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória dorast – MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Majstrovstvá Slovenska - kategória juniori – MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY


SEZÓNA 2010 / 2011

Extraliga muži - MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Extraliga ženy – 7. miesto
Druhá liga muži – 2. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória straší žiaci – 5. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória dorast – 4. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória juniori – MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY


SEZÓNA 2009 / 2010

Extraliga muži – 3. miesto
Extraliga ženy – 9. miesto
Druhá liga muži – 1. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória mladší žiaci – 3. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória straší žiaci – 3. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória dorast – 2. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória juniori – MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY


SEZÓNA 2008 / 2009

Extraliga muži - MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Extraliga ženy – 8. miesto
Druhá liga muži – 3. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória straší žiaci – 3. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória dorast – MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Majstrovstvá Slovenska - kategória juniori – 3. miesto


SEZÓNA 2007 / 2008

Extraliga muži – 2. miesto
Extraliga ženy – 6. miesto
Druhá liga muži – 3. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória straší žiaci – 5. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória dorast – 2. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória juniori – 3. miesto


SEZÓNA 2006 / 2007

Extraliga muži – 7. miesto
Extraliga ženy – 6. miesto
Druhá liga muži – 4. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória mladší žiaci – 8. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória straší žiaci – 6. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória dorast – 7. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória juniori – 3. miesto


SEZÓNA 2005 / 2006

Extraliga muži – 6. miesto
Majstrovstvá Slovenska - kategória juniori – 3. miesto


ČO JE TO FLORBAL ? (florbal v skratke)

História svetového florbalu

Florbalovú loptičku nevyvinuli florbalisti, ale paradoxne baseballisti v USA. Plastová loptička s dierami podobných rozmerov slúži k tréningu amerických baseballových nadhadzovačov. Prvé kroky zaznamenala hra podobná florbalu v zámorí, ale začiatky organizovaného florbalu sú spojené najviac zo škandinávskymi krajinami. Vo Švédsku sa začiatky tejto hry nazývanej innebandy datujú na začiatok 70. rokov, fínskej salibandy o niekoľko rokov neskôr. Už od začiatku tieto dve krajiny, predovšetkým Švédsko, udávali florbalu smer vývoja a rovnako, ako je vo futbale považované za kolísku tohto športu Anglicko, vo florbale táto pocta patrí Švédsku.

Vlastnou cestou sa uberal florbal vo Švajčiarsku. Tam sa tomuto športu hovorí unihockey a po dlhú dobu bolo pre Švajčiarov charakteristické, že brankár hral po vzore hokeja - s hokejkou. Dnes sa Švajčiarsko radí spolu so Škandináviou k najvyspelejším florbalovým krajinám. Florbal sa dostáva do povedomia vo viacerých krajinách.

To bolo motívom pre vytvorenie florbalovej organizácie, ktorá by vzala pod svoje krídla národné florbalové asociáce. International Floorball Federation (IFF) je organizácia, ktorá združuje krajiny, kde sa hrá organizovane florbal. Bola založená v roku 1986 vo švédskej Huskvarne najväčšími propagátormi florbalu v Európe - Švédskom, Fínskom a Švajčiarskom.


Uverejnený článok na webe 1fbctrencin dňa 01.09.2020

Klubové úspechy aktualizované k 10.06.2024